Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Selvbetjening / Skjemaer

Skjemaer

 

Vannmålere

Skjema for registrering av vannmålere

Husbanken

Div. Husbankblanketter

Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasning

Byggesaksbehandling

Forhåndskonferanse

Nabovarsel

Søknadsskjema

Samtykke til bygging nærmere nabogrense enn 4 meter

Byggesaksinfo

Flere byggesaksbehandlingsskjemaer finner du her

Blankettene finnes i PDF-format for utfylling. For å kunne bruke PDF-blankettene må du først laste ned og installere Adobe Acrobat Reader programvare på din maskin, hvis du ikke har det fra før. Trykk her for å laste ned Adobe Acrobat Reader gratis.

Vann & Avløp

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp fra hus og hytter - Veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - Vedlegg

- Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig
- Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg
- Kartvedlegg til utslippssøknad
- Oversikt over berørte interesser

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Ønskes søknad om tilkobling? Send e-post med forespørsel

Graving

Søknad om gravetillatelse - godkjenning av nytt anlegg

Fysio- og ergoterapi

Henvisning av barn til fysio- og ergoterapi

Felles henvisningsskjema

Funksjonshemmede

Søknad om bolig for funksjonshemmede

Jan Martin Møllers minnefond

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenester

Kulturmidler

Søknad om økonomisk støtte til kulturarbeid

Vedlegg

Reglement

Landbruk

Nødvendige opplysninger for bruk/refusjon av skogfond

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Skatteinnkreving

Oppgjørsliste for utleggstrekk

Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere

Terminoppgave forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift

Lønns- og trekkoppgaver

Lønns- og trekkoppgaver for manuell utfylling /matriseskriver ikke konvoluttert

Skjenkebevilling m.m.

Søknad om bevilling til salg av øl

Søknad om salgs- / skjenkebevilling, utvidet skjenkebevilling

Søknad om overnattings- og serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om ambulerende skjenkebevilling

Omsetningsoppgave for alkohol

Barnehage

Elektronisk søknadssenter

Skole

Søknad skolefritidsordning

Søknad om permisjon fra pliktig undervisning

Søknad om skoleskyss (Skjema fra Hedmark Trafikk)

Voksenopplæring

Søknad om opplæring i Norsk og Samfunnskunnskap

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Logoped

Søknadsskjema logopedtjenesten

Støttekontakt

Søknadskjema for ny/fornyet støttekontakt/avlastning

Registreringsskjema for støttekontakter

Rapportskjema for støttekontakter

Fritakssøknader

Søknad om fritak for kommunale avgifter helårsbolig

Søknad om fritak for renovasjonsavgift

TT-kort

Søknadsskjema - tilrettelagt transport for forflytningshemmede (Skjema fra Hedmark Trafikk)

Leietider

Søknad om leietider i kommunale lokaler

 Design: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett