Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Om kommunen / Sentrumsprosjekt Sand

Gjør Sand synlig!

Her finner du informasjon om hva som skjedde i forbindelse med Sentrumsprosjektet. Merk at prosjektet nå er avslutta og at denne sida derfor ikke vil bli oppdatert framover.

I tillegg vil du vil finne lenker til næringslivsaktører, lag og foreninger, aktiviteter og arrangementer.
Nederst på sida kan du lese hvordan du kan komme med egne innspill og kommentarer til arbeidet som gjøres.

Hvordan er Sand sentrum definert i prosjektet?

Prosjektets historikk

Våren 2009 vedtok kommunestyret at det skulle igangsettes et prosjekt for å øke attraktiviteten til Sand sentrum. Kommunestyrets vedtak kan du lese her. (Kommer)
Endelig søknad om deltakelse i LUK-prosjektet ble sendt 03.06.2010. Søknaden kan du lese her

Organisering av prosjektet

Stedsanalyse  
En av forutsetningene for deltakelse i LUK-samarbeidet, var at Nord-Odal kommune utarbeidet en stedsanalyse for Sand sentrum. Rambøll AS fikk oppdraget (delvis finansiert med midler fra LUK) og rapporten var ferdig i mai 2011.
   
Mulighetsstudie  

Rambøll har utarbeidet skisser over det de ser på som muligheter for utvikling av Sand sentrum. Her finner du presentasjonen som ble lagt fram på møtet 2.oktober 2012. Den er i pdf-format. Bruk piltastene (opp og ned) for å bla.

   
Historiske Sand  
Kortfattet historikk som viser framveksten av Sand som tettsted og en samling bilder som viser utviklingen av Sand sentrum fra ca. 1890 og fram til i dag.
   
Referater (Oppdateres)
Møtereferater fra oppstartsmøte, møter i prosjektgruppa, referansegruppene og styringsgruppa
   
Prosjekter/tiltak  
Kart over Sand sentrum som viser gjennomførte og planlagte tiltak, oppdatert pr. 1. november 2013
   
Næringsliv  
Oversikt over næringsdrivende i Sand sentrum og nærmeste omegn (oppdatert pr. 1. november 2013)
   
Aktiviteter  
Oversikt over aktiviter og årlige arrangementer i Sand sentrum
   
Lag og foreninger (Kommer)
Oversikt over lag og foreninger med sitt virke i Sand sentrum og nærmeste omegn
   
Presseomtale  

Samling av lenker til omtale i Glåmdalen og Odalsportalen
   
LUK-prosjektet  
Hedmark Fylkeskommunes sider om lokal samfunnsutvikling i kommunene
Kommunal- og regionaldepartementets sider om lokal samfunnsutvikling i kommunene

 

Har du innspill, kommentarer, ris eller ros, send en e-post til Nord-Odal kommune. Dette gjelder også om du har innspill til nettsidene som omhandler sentrumsprosjektet.Design: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett