Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Om kommunen / Politisk organisering

Politisk organisering


Delegasjonsreglement

Følgende partier ble valgt inn i kommunestyret for perioden 2011 - 2015:
Nord-Odal Arbeiderparti (Hedmark AP)
Nord-Odal Fremskrittsparti (Hedmark Frp)
Nord-Odal Høyre (Hedmark H)
Nord-Odal Senterparti (Hedmark SP)
Nord-Odal SV (Hedmark SV)
Nord-Odal Venstre (Hedmark V)

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet.

Formannskapets medlemmer velges av kommunestyret og er delegert saksområder fra kommunestyret.

Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Utvalg for omsorg, oppvekst og kultur og næringsutvalgets medlemmer velges av kommunestyret og er delegert saksområder innen sine fagområder.

De unges kommunestyre

Dyrevernsnemnda

Administrasjonsutvalget er partsammensatt og består av formannskapets medlemmer og 2 medlemmer valgt av de ansatte. Utvalget behandler saker innenfor organisasjon og personal, bl.a. i h.t. hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

Ordføreren har den daglige politiske ledelse og leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

 

STYRET FOR NORD-ODAL KOMMUNESKOGER

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Morten Weideborg (styreleder)

Allan Tingstveit

Erik Jernberg (nestleder)

Yngve Holth

Kari-Anne Tangen

Randi Evensen

Mari-Ann E.T. Skarnes

Ole Theodor Holth

Finn Disenbroen (ansattrepr.)

Espen Finstad (ansattrepr.)

 

 

FAGRÅD FOR VILT

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Odd Rustad (leder)

Johnny Skyrud

Sondre Dagfinrud (nestleder)

Inger Anne Østmodalen

Willy Dambakken

Ulf Inge Vien

Randi Evensen

Jack Skarnes

Målfrid Vang

Heidi Vien

 

 

FORLIKSRÅD (01.05.08-01.01.13)

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Kai Yngve Vangen (leder)

Stein Håkon Aas-Eng

Grete Julsrud

Bjørn O. Andersen 

Liv Karin Nybakk

Astrid Juliussen

 

 

HEIMEVERNSNEMNDA

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Richard Adams

Finn Egil Sandmo

Torild Gravli

Bjørg Finsrud

 

 

KONTROLLUTVALGET

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Richard Adams (leder)

Inge Hvidsten

Marius Skogstad (nestleder)

Per Norheim

Delia Karlsen

Irene Sween

 

 

REPRESENTANTSKAPET FOR GLÅMDAL REVISJON IKS

Medlem:

Varamedlem:

Lise Selnes

Lasse Juliussen

 

 

RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

Medlemmer:

Varamedlemmer: 

Tore Ødegård

Cecilie Kjerland

Torild Gravli

Thomas Mårud

 

 

Dersom leder blir valgt fra politisk hold velges nestleder fra

brukerorganisasjonen, eller omvendt.

 

 

ELDRES RÅD

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Hans Dammen

Aase Marie Bredesen

Bjørn O. Andersen

Olaf Høiby

Per Fløtten 

Ingrid Storbråten

Dagmar Bothner

Stein Aas-Eng

Jorun Haagenrud

 

 

 

KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET FOR FREDHEIM VERNEHJEM I HEDMARK

Medlem:

Varamedlem: 

Elin Køien Hansen

Linn Martinsen Bjerke 

 

 

KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL FORSTANDERSKAPET I ODAL SPAREBANK

Medlemmer:

Varamedlemmer: 

Jane Dalan Haugsmoen

Anne Sæther

Knut Hageberg 

Morten Raaden

Lasse Weckhorst 

 

 

 

KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET FOR JUPTJENN VANNVERK A/L

Medlem: 

Varamedlem: 

Erik Jernberg 

Thomas Amundsen 

 

 

KOMMUNENS  REPRESENTANTER TIL 
REPRESENTANTSKAPET FOR JUPTJENN VANNVERK A/L

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Tore Ødegård

Torill Øiongen

Anne Sæther

Finn Disenbroen

 

 

KONTAKTUTVALGET FOR LANDSFORENINGEN MOT KREFT

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Torild Gravli

Anne Sæther

Jorunn Haagenrud 

Ingunn Søbakk

Arild Hovden

Hans Dammen

Brith Marita Nybakk

Margrete Ringerike

Håkon Lishaugen

Stig Aasheim

 

 

KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL STYRET FOR OVERÅSVEGEN

Medlemmer: 

Varamedlemmer: 

Allan Tingstveit

Mari Ann E.T. Skarnes

Knut Arne Rustad

Liv Nybakk

 

 

KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET FOR SOLØR-ODALSVEGEN

Medlem: 

Varamedlem: 

Asgeir Østli

Elin Køien Hansen

 

 

STORSJØUTVALGET

Medlemmer: 

Varamedlemmer: 

Thomas Amundsen

Bjørn Peter Sandmo

Lasse Weckhorst

Erik Evenrud

Eli Skoland

Kari Mette S. Moen

 

 

STYRET FOR ODALSTUNET

Medlemmer:

Varamedlemmer: 

Jørgen Bekken

Thor Skogbakken

Kari Mette S. Moen 

Randi Evensen

 

 

KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I 
GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer: 

Stig Aasheim

Allan Tingstveit

Lise Selnes

Anita Nicolaysen 

 

 

REPRESENTANTSKAPET FOR GIV (GLÅMDAL INTERKOMMUNALE VOKSENOPPLÆRING)

Medlem: 

Varamedlem: 

Bjørn O. Andersen

Simen Sæther

 

 

VALG AV REPRESENTANTER TIL NORD-ODAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Medlem:

Varamedlem: 

Mari-Ann E. T. Skarnes

Arild HovdenDesign: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett