Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Om kommunen / Lokale vedtekter

Lokale forskrifter og vedtekter

Her finner du en oversikt over de gjeldende lokale forskrifter og vedtekter for Nord-Odal kommune, hentet fra Lovdata

Forskrift om betalingsregulativ for gebyrer, Nord-Odal kommune
Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Nord-Odal kommune
Vedtekter til bygningsloven for Nord-Odal kommune
Forskrift om fettholdig avløpsvann, Nord-Odal kommune
Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i inn- og utmark, Nord-Odal kommune
Godkjenning av våpen og flagg, Nord-Odal kommune
Forskrift om jakttid på bever, Nord-Odal kommune
Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Nord-Odal kommune
Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Nord-Odal kommune
Forskrift om politivedtekt for Nord-Odal kommune
Forskrift om tilsyn med boliger, Nord-Odal kommune
Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Nord-Odal kommune
Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Nord-Odal kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nord-Odal kommune
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Nord-Odal kommune
Forskrift om åpning av hjortejakt, Nord-Odal kommune
Forskrift om fredning av Årkjølen naturreservat, Stange og Nord-Odal kommuner
Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri
Renovasjonsforskriften (GIR)
Retningslinjer til renovasjonsforskriften (GIR)

 Design: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett