Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Om kommunen / Administrativ organisering / Næringsetaten / Adresseprosjekt

Adresseprosjekt

Adressetildeling til offentlig ettersyn

17.04.13

Det er nå gjort klart for tildeling vegadresser til store deler av kommunen som tidligere bare har hatt matrikkeladresser (gårds- og bruksnummer). Noen få veger og en del hytter/skogshusvær/sæterhus gjenstår og vil få tildelt vegadresse seinere.

Eiere og festere og andre som er berørt av adressetildelingen kan uttale seg til forslaget.  En liste over de nye adressene legges derfor ut til ettersyn på  kommunens servicekontor, biblioteket og her på kommunens hjemmeside.

Du kan også se  adressene i kommunens kartløsning. Det finnes også en nærmere forklaring på hvordan du får fram adressene i kartet.

Uttaleretten er knyttet til spørsmål om hvilken veg adresseobjektet skal knyttes til og eventuelt hvilket adressenummer det skal ha. Det er ikke anledning til å klage på vedtatte vegnavn. En eventuell uttalelse må være grunngitt og undertegnet og sendes:

Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2 , 2120 Sagstua
eller
postmottak@nord-odal.kommune.no

innen 16. mai 2013

 

 

 

Hva er avstandsnummerering?

17.04.13

I spredtbygde strøk er adressenummerne er tildelt etter avstandsprinsippet. Det betyr at tildelingene av adressenummer er gjort i forhold til hvor langt adressen er fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter fra der vegen starter gir da adressenummer 43 på høyre side av vegen og nummer 42 eller 44 dersom det er på venstre side av vegen. Der mindre sidevegen hører til en veg  med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der sidevegen tar av og adressenr tildeles fortløpende  langs kanten av vegen.

Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer hvis det skulle komme utbygging langs vegen seinere.  Dette er også nyttig  for de som skal finne fram til en oppgitt adresse, for hvis man er kjent med dette  prinsippet vet man alltid hvor langt man må kjøre for å komme til en adresse.

 

 

Vedtatte vegnavn

16.04.13

Følgende vegnavn er vedtatt av formannskapet i april 2013:

30092 Løkkervegen
30098 Drengestuvegen
10043 Myrvangvegen
30099 Storbråtåtunet
30100 Storbråtåsvingen
50043 Isdalsvegen
50031 Engergutua

Endring av skrivemåte:
Storbråtenvegen endres til Storbråtåvegen

 

 

Høring vegnavn

Foreløpig siste runde med høring av vegnavn er nå lagt ut på høring:

1. gangs høring

Nye vegnavn:
50043 Isdalsvegen
10043 Myrvangvegen
30098 Drengestuvegen
30099 Storbråtåtunet
30100 Storbråtåsvingen

Endring av skrivemåte:
Storbråtenvegen endres til Storbråtåvegen

Høringsdokumenter finnes her


2. gangs høring endrede navneforslag

50031 Engergutua
30076 Engerfjellvegen
30078 Stamphusvegen
30092 Løkkervegen

Høringsdokumenter finnes her


Høringsuttalser sendes: Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller postmottak@nord-odal.kommune.no

Høringsfrist: 31.03.13

 

 

Vedtatte vegnavn i 2012

Formannskapet har vedtatt følgende vegnavn i 2012:

Fjellshamna
Buneskroken
Bukkeneset
Lønnsåsvegen
Svennebyvegen
Fallvegen
Hesbakken
Gamle Vallsetvegen
Knappåsen
Bunesvegen
Storsjøvegen
Nord-Odalsvegen
Østsida
Midtsida
Vestsida
Ekornholsåsen
Ekornholsbekken
Bjønnlivegen
Sandbekkvegen
Sollaustbakken
Sollaustsvingen
Balrostjennvegen
Bjørtjennsvegen
Stormyrvegen
Nybakken
Måsåmyrvegen
Mørktjennsvegen
Tennungsvegen
Granmyrlia
Heerlivegen
Muruvegen
Nesetlykkja
Solør-Odalsvegen
Overåsvegen
Grasbergsvegen
Brurvegen
Delbekklia
Bjertvegen
Bjerten
Sundsætervegen
Trudvangvegen
Hukavegen
Holthagan
Skjeppestadgutua
Holtødegarden
Oppivegen
Steinskjærbakken
Sandsbråtån
Sør-Breibyvegen
Breibyhaugen
Nord-Breibyvegen
Breibybråtån
Jammerhølvegen
Styggådamvegen
Vatningsætervegen
Krafshølvegen
Eriksætervegen
Skyrudsvegen
Trautskogvegen
Trautfeltet
Gruvevegen
Lognsjølia
Sjøenden
Gammelsagvegen
Rundsjøstien
Rundsjødammen
Mortleikvegen
Nylandvegen
Nordhagavegen
Bråtåhøgda
Dalsrudvegen
Søndre Ottvegen
Nordre Ottvegen
Høymyrbruvegen
Lisgrenda
Føskersætervegen
Tempelsætervegen
Hansmyrvegen
Nell Gravlies veg
Bekkegrenda
Høymyrbakken
Norbakken
Elsmobakken
Kolbergbakken
Rudshauggutua
Havrebråtån
Fosshaugvegen
Trøbråtåvegen
Trøhaugen
Østmosætervegen
Sanderudsvegen
Skålbergsætervegen
Rudssætervegen
Eitjennet
Trøsivegen
Sollia
Linnerudsgutua
Bakkefløyta
Hustømmerhaugen
Gamlevegen
Køyvegen
Ramsvikvegen
Kalvhella
Bakken
Nøkktjennsvegen
Husmannssætervegen
Stuttbakkvegen
Abborsætervegen
Bergsvangen
Syningomvegen
Lensebakken
Sandvikvegen
Karihagavika
Pilterudsvegen
Kuggerudsætervegen
Brennabakken
Steigen
Fløytbråtåvegen
Vangmyrvegen
Prestgardsjordet
Gjeddevasstien
Øvre Blåveisberget
Nedre Blåveisberget
Eiervegen
Tonerroa
Fjellskolebakken
Smedstadgrenda
Tonerinngjerdinga
Gravlivegen
Sjøvegen
Vonheimvegen
Kretavegen
Sjåoppiberget
Dalen
Inngjerdingsvegen
Berglivegen
Nervegen
Knappergarden
Holtgårdvegen
Fossavegen
Knauserudvegen
Sagbruksbakken
Finnskogvegen
Gardsætervegen
Torpvegen
Grytsætervegen
Gjellbekksætervegen
Rotsætervegen
Skurvvegen
Tolvervegen
Paradissætervegen
Lauvdalsvegen
Stømnersætervegen
Steinslitjennsvegen
Tannådalsvegen
Korbølsætervegen
Skakkland
Steinerudvegen
Sagbråtågutua
Nordlimovegen
Prærievegen
Vestbyvegen
Mangnesgrenda
Bergsødegarden
Skirsvegen
Hestebråtåvegen
Bergsætervegen
Tjernsligrenda
Kjølvegen
Bjerkelia
Øverfjellvegen
Fjellsåvegen
Rovelstadgrenda
Tjernlivegen
Tjernlisvingen
Verkensvegen
Bjørnstadvegen
Kjærskogen
 

 

 

- Nye vegnavnforslag på høring

- 2. gangs høring av endrede vegnavn

20.04.12

Høringsfrist 21.05.2012

Vegnavnforslag i Gardvik, Fjell og Knapper samt enkelte navn i Sand og Bruvoll er nå på høring. Kart og beskrivelse er lagt ut på servicekontoret og biblioteket, de kan også lastes ned her:

Kart
Beskrivelse

Høringsdokument for endrede vegnavn etter tidligere høringsrunder finner du her:

Beskrivelse


Høringsuttalelser sendes:
Nord-Odal kommune, næringsetaten, 2120 Sagstua eller på e-post
 

- Nye vegnavnforslag på høring

28.12.11

Høringsfrist 30.01.2012

Vegnavnforslag i Sand, Bruvoll, Gardvik og Austvatn er nå på høring. Kart og beskrivelse er lagt ut på kommunes servicekontor og biblioteket og kan også lastes ned her:

Kart Mo
Kart Sand
Beskrivelse


Høringsuttalser sendes:
Nord-Odal kommune, næringsetaten, 2120 Sagstua eller på e-post

 

 

Vedtatte vegnavn

28.09.11

 
Formannskapet vedtok 22.08.11 følgende vegnavn, se kart for beliggenhet:

AULISÆTERVEGEN
KROKSRUDVEGEN
MESSUNNRUDVEGEN
SONGNESHUKEN
SONGBORGVEGEN
SONGNESLYKKJA
SONGNESBRÅTÅN
STRANDHAUGSVINGEN
ILLGOSHAUGEN
ILLGOSVEGEN
GRØNNERUDSTUBBEN
TJENNET

 

- De første navneforslagene er lagt ut på høring.

24.02.11

Høringsfrist: 25.03.2011.

Se under nyheter for oversikt over vegene. Kart og beskrivelse er lagt ut på kommunes servicekontor og biblioteket og kan også lastes ned her:

     Kart
     Beskrivelse

Høringsuttalser sendes:
Nord-Odal kommune, næringsetaten, 2120 Sagstua eller på e-post


Du kan også sende inn høringsuttalelse via kommunens Webkart ved å velge karttype Adresseringskart, direkte link til det finner du her.

De blå vegene er på høring og zoomer du inn til målestokk 1:50000 eller større kan du sende høringsuttalese ved å klikke på vegnavnene.

Høring av navneforslag i resten av kommunen vil komme etterhvert. 

 

Nye medlemmer i adressegruppa

 24.02.11

Det har vært utskifting av medlemmer i adressegruppa, den består nå av:

Knut Nygård, leder
Knut Ola Storbråten
Stein Aas-Eng
Irene Sween
Per Norheim

Varamedlemmer
Erik Jernberg
Ola Tangen
Steinar Bjørnstad
 


- Adresseplan for Nord-Odal kommune

04.02.11

Kommunestyret vedtok den 24.11.10 Adresseplan for Nord-Odal kommune. Planen supplerer gjeldene lovverk og veiledere mht rutiner, prinsipper og beslutningsmyndighet, og beskriver opplegg for adresseringsarbeidet i Nord-Odal kommune.

 

- takk for alle gode forslag!

08.10.10

Nå har fristen for å komme med vegnavnforslag gått ut og vi har fått over 200 navneforslag på 147 veger! Det har også kommet inn noen forslag om navneendring på veger som allerede er registrert med navn, bl a FV24 og FV209. Det har vært stor engasjement både fra privatpersoner og foreninger, stor takk til alle som har levert inn forslag! For fullstendig oversikt over alle innkomne forslag, se her.

Videre saksgang er at alle forslag og andre innspill nå blir gjennomgått av næringsetaten og vurdert i forhold til gjeldende regelverk. Det kan bli noen endringer på oppdelingen i vegparseller, og lagt til eller fjernet noen veger i forhold til opprinnelig forslag. Det vil også bli gjort justeringer på skrivemåten til noen av forslagene slik at det blir i samsvar med det som Stedsnavnkonsulenten kan godta.

Anbefalte navneforslag blir så lagt fram for adressegruppa . Adressegruppa innstillinger legges ut på høring. Dette vil bli annonsert i Glåmdalen og på kommunenes hjemmeside. Høringsfristen vil bli på minimum fire uker. Adressegruppas innstilling med eventuelle høringsuttalelser legges fram for formannskapet som fatter endelig vedtak om vegnavn. Dette vedtaket kan ikke påklages.

Hovedvegnettet vil bli tatt først, deretter vil de mindre vegene bli tatt områdevis.

Adressegruppa  ble oppnevnt av formannskapet i 2004 og består av

Knut Nygård, leder
Hans Fredrik Haug
Stein Aas-Eng
Berit Grinden


 

- status pr 20.09.10:

20.09.10

Status i dag er ca 143 navneforslag på 119 veger! For fullstendig oversikt se link til oppdatert liste i teksten under.
 

- status pr 10.09.10:

13.09.10

Nå er vi oppe i ca 130 navneforslag på 113 veger! For fullstendig oversikt se link til oppdatert liste i teksten under. 

 

- vi vil gjerne ha flere navneforslag!

03.09.2010

Det har kommet inn flere gode vegnavn i sommer, takk til dere som har kommet med forslag! Nesten 60 veger har dere forslått navn på fram til 1. september, men det er fremdeles mange veger uten navneforslag, så kom igjen hvis du ønsker å mene noe om hva vegene i Nord-Odal skal hete. Oppdatert liste finner du her. Er du enig eller uenig i innsendte forslag så la oss gjerne få vite det også. Se lenger ned hvordan du går fram. Fristen er 1. oktober!

 

- nå er vi i gang!

02.07.2010

I den forbindelse inviterer kommunen både privatpersoner og lag og foreninger til å komme med ideer til vegnavn! Vi vet og tror at det er mange som kjenner navn som er gode, har lokal tilknytning og er av kulturhistorisk verdi. Derfor håper vi på et bredt engasjement.

Og husk at vegnavnet ikke alltid må ende på -vegen, bruk fantasien og og finn på gode alternativer: -bakken, -svingen, -gutua, - kroken, -haugen, -stien, -lia, -stubben, -åsen eller rett og slett bare et stedsnavn som er beskrivende for området. Frist 1. oktober.

Det er veger over 2 km og/eller med 5 eller flere adresspunkter  langs vegen som skal ha navn, se mer info under.

Kommunen har nesten 200 vegparseller som skal ha navn, oversikt over disse finner du her. Navneforslag som kommer inn vil bli lagt inn her etterhvert. I påvente av et navn er vegene tildelt en femsifret adressekode. Du finner igjen vegene på to oversiktskart der veger som skal ha navn er tegnet ut med ulike farger og veger som allerede har navn er svartstiplet.

Kartene er på stort format(A1) og ikke egnet for utskrift på hjemmeskriver, men du kan se på dem her:
Nord-Odal vest (pdf)
Nord-Odal øst (pdf)

På kommunens kartside er det også et eget temakart som viser de samme  vegene. Denne linken tar deg direkte til temakartet for adressering. Bruk Internett Explorer som nettleser for å få full funkjonalitet, se nærmere beskrivelse her  hvis det ikke funker.

Vegene som har navn er her grønne og de vi ønsker forslag til navn på er røde. Dersom noen har kommentarer og forslag til endringer i måten vegnettet er inndelt på tar vi også i mot det.

Forslag til navn sendes:
 
Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
 
eller
postmottak@nord-odal.kommune.no
 

Husk å få med koden på den vegen du sender inn forslag på  eller beskriv tydelig hvilken veg det gjelder. Bruk gjerne dette skjemaet når du sender inn navneforslag.
 

Kontaktpersoner:
Servicekontoret 62978100
Ingun Solberg 62978186
Trond Linnes 62978190


Mer info finner du her:
Bakgrunn
Hvem kan komme med forslag til vegnavn?
Viktig ved valg av vegnavn
Saksgang
Hva er en adresse?
Hva skal ha en vegadresse?
Hvilke veger skal få eget navn?
Godkjente skrivemåter
Lovhjemmel for adresseringsarbeidet
Adressetilleggsnavn


Bakgrunn
Nord-Odal kommune er med i et felles adresseprosjekt igangsatt av Statens kartverk Hamar i 2009. Målet er at alle kommuner i Hedmark og Oppland skal erstatte matrikkeladresser med vegadresser innen utgangen av 2011. Det betyr at alle i Nord-Odal som ikke har en vegadresse på sin bolig eller hytte vil få det i løpet av neste år.


Hvem kan komme med forslag til vegnavn?
Alle kan komme med forslag til vegnavn. Medvirkning kan skje gjennom f eks  historielag, grendelag, velforening eller på eget initiativ. Kart som viser adresseparseller og forslag til navn er lagt ut på kommunens hjemmesider, biblioteket, kommunens servicekontor eller dere selv tar direkte kontakt med næringsetaten.
Følgende lag og foreninger er tilskrevet og bedt om å komme med navneforslagt:

BRUVOLL BALLKLUBB OG VEL
BJELKER SKOLE/SONGHEIM GRENDEHUS
FJELL GRENDEHUS
AUSTVATN VEL
FJELDSHAMNA VEL
KNAPPER VEL
KRATTEBØL VEL
MO BYGDEKVINNELAG
MO VEL
NORD-ODAL BONDELAG
NORD-ODAL SKOGEIERLAG
NORDRE MO UTMARKSLAG
NORDRE ODALEN KULTURMINNELAG
ODAL SLEKTSHISTORIELAG
KVINNEMUSEET – MUSEENE I SOLØR-ODAL
ODALSTUNET - ODAL TUNLAG
RUD VEL
SAND VEL
SKOGVANGS VENNER
SØNDRE MO UTMARKSLAG
ØSTRE SAND UTMARKSLAG


Viktig ved valg av vegnavn
Husk at adressering og navning av veger først og fremst er et tiltak for at det skal være enkelt å finne fram for de som ikke er kjent, og ikke for at de som bor på et sted skal få en ”finest mulig” adresse.

Navnene må være lette å skrive, lese og uttale. De må vare entydige, dvs vi kan bare være en Bråtenvegen selv om det heter Bråten flere steder i kommunen. Og det hjelper ikke om skrivemåten er ulik, f eks Kjærnli og Tjernli. Fonestisk høres dette helt likt ut når noen ringer inn til en nødetat.

Vegnavn med samme forstavelse bør ligge i nærheten av hverandre. Derfor bør man i størst mulig grad unngå å ha f eks Bråtenvegen i Størjen og Bråtenstien i Gardvik fordi det kan gi mulighet for misforståelser ved utrykning fra nødetatene.

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for vegnavn. Vegnavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold.

Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige hensyn, dvs navn som er knytta til et firma eller et bestemt eierskap til en bygning eller et område.

Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer, det bør i hvertfall gå 5-10  åretter en persons død før navnet tas i bruk i en adresse.


Saksgang
Arbeidet med å tildele vegnavn kan kort oppsummeres slik
Dele inn vegnettet i adresseparseller
Samle inn forslag til vegnavn
Navnekomiteen innstiller på forslag til vegnavn
Navneforslag legges ut på høring
Formannskapet vedtar vegnavn
Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle adressen(e) på eiendommen
Kommunen setter opp nødvendige vegskilt
Den enkelte eier/fester setter opp nummerskilt på hus

 
Hva er en adresse?
En vegadresse består av Adressenavn (gate-/vegnavn) + adressenummer med evt bokstav. Ved flere boenheter med samme inngang brukes også bruksenhetsnummer: f.eks. H0203

Til nå er det bare boligfeltene og sentrumsområdene i Sand og Mo som har vegadresser. Pr. 01.01.10 hadde Nord-Odal kommune 777 vegadresser og ca 2900 adresseobjekter som mangler dette. Disse har bare en matrikkeladresse dvs gårdsnummer + bruksnummer + evt festenummer + evt undernummer.

De fleste vegparsellene ligger altså i såkalt spredtbygde strøk. Her vil adressenummer bli tildelt etter avstandsprinsippet. Dette vil si at tildeling av adressenummer skjer i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste ti-meter. En avstand på 430 meter fra starten på vegen gir da adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44.


Hva skal ha en vegadresse?
Bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles en vegadresse.


Hvilke veger skal få eget navn?
Både privatveger og skogsbilveger kan få tildelt navn i tillegg til offentlige veger. Hovedregelen for at en veg skal få et eget navn er det at det må være minst 5 bygninger langs vegstrekningen som skal adresseres eller at vegen må være over 2 km lang. Det er gjort noen unntak fra dette i de områdene som i kommuneplanen er lagt ut som områder for spredt bolig-/hyttebygging for å slippe omadressering ved seinere utbygging.

Vi har endt opp med i underkant av 200 vegstrekninger/adresseparseller som nå trenger navn. Du kan se inndelingene på kommunenes kartside eller her


Godkjente skrivemåter
Skrivemåten skal godkjennes av Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene

Skrivemåten for stedsnavn er regulert i Lov om stadnavn. Lurer du på hva som er godkjente skrivemåter for stedsnavn i Nord-Odal kan du søk etter det på GeoNorge.no.


Lovhjemmel for adresseringsarbeidet
Matrikkeloven kap 4
Matrikkelforskriften kap 12

For spesielt interesserte er det mye å lese i Statens kartverks Adresseveileder. Du kan også lese mer om adressering på Statens kartverks hjemmesider.


Adressetilleggsnavn
Matrikkelloven åpner for at gårdsnavn kan benyttes som en del av offisiell adresse i tillegg til vegadressen.

Det er imidlertid noen krav som må være oppfylt for at dette skal kunne godkjennes. Lovens forskrifter sier følgende:
”Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.”

Det er også mulig å få adressetilleggsnavn på andre bygg i særlige tilfeller:
”Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen.”

Kommunen vil ikke tildele noen adressetilleggsnavn nå før hele prossesen med tildelng av vegadresser er ferdig, men forespørsler kan sendes inn nå så vil de bli behandlet seinere.
 
 


Design: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett