Nord-Odal Kommune

Kontakt oss

Nord-Odal Kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua
Telefon: 62 97 81 00
Fax: 62 97 81 01
Send en epost

Åpningstider:
08:00 - 15:30

1. jun.- 31. aug.
08:00 - 15:00

Ordfører Lise Selnes (AP)
Rådmann Runar Kristiansen


Her er du: Hovedside / Om kommunen / Administrativ organisering

Administrativ organisering


Nord-Odal kommune har som hovedmål å være en servicekommune for brukerne. Alle ansatte skal arbeide ut fra denne hovedmålsettingen.

Kommunens organisasjonsmodell bygger derfor på en funksjonsmodell, d.v.s. en 3-deling med
- Oppvekstetaten
(barn og unge)

- Helse- og omsorgsetaten
(eldre og funksjonshemmede, helsetjeneste, sosialtjeneste, fysioterapi, psykisk helsetjeneste, dagaktiviteter for psykisk utviklingshemmede og legetjeneste)

- Eiendom og samfunn
(planer, tekniske tjenester, landbruk, miljøvern, friluftsliv, jakt og fiske og brannvern, drift- og renhold)

Nord-Odal kommuneskoger KF er organisert som et kommunalt foretak (KF) med eget styre.

Sentraladministrasjonen
Kulturområdet er organisert i sentraladminsistrasjonen. Andre tjenester rettet mot eksterne brukere organisert sentralt er: Skatt og avgifter. Sentraladministrasjonen har dessuten interne tjenester for etatene og saksbehandling for administrasjonsutvalget, formannskapet, planutvalget og kommunestyret.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er partsammensatt og har arbeidsoppgaver i h.t. hovedavtale, hovedtariffavtale og arbeidsmiljøloven (helse-miljø-sikkkerhet). Utvalget har 5 arbeidstakerrepresentanter (hvorav hovedverneombudet) og 5 arbeidsgiverrepresentanter. Arbeidsgiverrepresentantene er administrative ledere oppnevnt av kommunestyret. AMU har eget reglement vedtatt av kommunestyret.

 Design: Orakel Reklame | Publisering: Østlandsnett